Фото Галерија - Жива музика

Галерија од нашите пријатели музичари со чија музика ги поминуваме заедно најубавите моменти во Скара Бар.